Linia czasu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/19

Linia czasu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/19

26 grudnia 1918 r. — przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania26 grudnia 1918 r. — przemówienie Ignacego Jana Paderewskiego z okna hotelu Bazar27 grudnia 1918 r. — manifestacje propolskie i proniemieckie27 grudnia...
Leon Prauziński: artysta, powstaniec i patriota

Leon Prauziński: artysta, powstaniec i patriota

Przyszedł na świat 15 maja 1895 roku w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły powszechnej, udał się do poznańskiego gimnazjum. Jako, że  młody Leon zamieszkał wraz z rodziną w Ostrowie, przeniósł się do ostrowskiej placówki, na tym...
Ignacy Jan Paderewski, a Powstanie Wielkopolskie

Ignacy Jan Paderewski, a Powstanie Wielkopolskie

Sam pomysł, na później słynną podróż Paderewskiego, narodził się w okolicach połowy grudnia 1918 roku gabinecie Artura Balfoura, czyli ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Oryginalnie głównym celem podróży była Warszawa, ponieważ rząd brytyjski...
Stanisław Nogaj: dziennikarz, powstaniec i społecznik

Stanisław Nogaj: dziennikarz, powstaniec i społecznik

Urodził się 8. dnia listopada 1897 roku w Poznaniu. Działalność niepodległościową rozpoczął już w wieku 8 lat, gdy to z jego inicjatywy, w jego klasie zorganizowany został strajk szkolny. Jako młodzieniec bardzo mocno zaangażował się...
ppłk. Bernard Śliwiński: prawnik, powstaniec i samorządowiec

ppłk. Bernard Śliwiński: prawnik, powstaniec i samorządowiec

Urodził się w Poniecu pod Gostyniem, 5 dnia lipca 1883 roku. Swą edukację rozpoczął od szkoły powszechnej w Poniecu. Następnie udał się do gimnazjum, gdzie zresztą rozpoczął swą działalność niepodległościową od aktywnej działalności...
Franciszek Ratajczak : pierwszy poległy

Franciszek Ratajczak : pierwszy poległy

Przyszedł na świat 24 listopada 1887 roku w Śniatach pod Kościanem. Ukończył szkołę ludową w Kościanie, jednocześnie uczył się zawodu cieśli. W wieku 14 lat, by wspomóc rodzinę, wyjechał w głąb Niemiec, a mianowicie...