Dekady Polskości

20 kwi 2021

Projekt zakłada realizację 8 debat, ukazujących przemiany historyczne, gospodarcze i społeczne jakie
miały miejsce już w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości od roku 1918 do obecnych czasów.

Celem projektu jest upamiętnienie minionych dekad i ważnych wydarzeń mających wpływ na kształtowanie się polskości. Każda dekada tematycznie dotyczyć będzie wybranych zagadnień z danego okresu, tak by w całości projektu poruszyć wiele tematów społecznych, gospodarczych i historycznych mających realny wpływ na kształtowanie się polskości. Zależy nam na tym, by w debatach oraz określonych obszarach, w których będziemy się poruszać, odbiorcy projektu znaleźli wiele ciekawych dla nich merytorycznie tematów związanych z kształtowaniem się Polski i zachodzących przemian zapisanych na kartach historii naszego kraju.

Harmonogram debat: “Dekady Polskości”:

  1. Debata “Lata 20. Polska w odbudowie” – 28.04.2021 – godzina 18:30 (*online)
  2. Debata “Lata 30. Polska architektura i budownictwo w dwudziestoleciu międzywojennym”
  3. Debata “Lata 40. Polskie siły zbrojne w czasie II wojny światowej”
  4. Debata “Lata 50. Polski Kościół a komunizm”
  5. Debata “Lata 60. i 70. Kultura, sztuka i muzyka w dobie komunizmu”
  6. Debata “Lata 80. Wielki karnawał Solidarności”
  7. Debata “Lata 90. Początki polskiego kapitalizmu”
  8. Debata “Polska w Unii Europejskiej – szanse, zagrożenia oraz rokowania na przyszłość”

*Debaty transmitowane będą online na Facebooku i YouTube Stowarzyszenia Projekt Poznań

Projekt „Dekady polskości”

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Share This