Fundraising w trudnych czasach – Konferencja NIW-CRSO

22 lis 2020

W miniony piątek uczestniczyliśmy w Konferencji organizowanej przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Tym razem na byliśmy uczestnikami szkolenia: Fundraising w trudnych czasach, które poprowadziła Pani Anna Anioł (Armiger.pl).

Jakie wnioski wypłynęły z ponad godzinnego szkolenia:
• Należy skupić się na człowieku, ponieważ za człowiekiem przyjdą pieniądze.
• W czasach kryzysu ważni są przede wszystkim ludzie, a nie pieniądze.
• Jeżeli nie możemy się spotkać z podopiecznymi w naszej organizacji pozarządowej,
można przeprowadzić różne szkolenia i spotkania online.
• Dobrym przykładem w czasach obecnego kryzysu jest organizacja koncertów: artyści
wykorzystali wiele kreatywnych pomysłów na organizację koncertów w bezpiecznych
warunkach (ograniczona liczba miejsc, otwarta transmisja online, itp.).
• Pozostanie wiernym tzw. misji daje organizacjom pozarządowym możliwość rozwoju,
a także przetrwania.
• Praca zdalna wymusiła na organizacjach pozarządowych podejmowanie różnych
aktywności.
• Kryzys jest dla organizacji pozarządowej przede wszystkim okazją do rozwoju, a nie
pretekstem do pozostawania biernym.
• Fundraising jest to proces, jest relacyjny – ludzie muszą poznać organizację
pozarządową. Cały proces jest rozłożony w czasie. Dodatkowo fundraising musi być
etyczny oraz skuteczny. Fundraising to także relacje – to ludzie, którzy przekazują
pieniądze organizacji pozarządowej są sprawcami dobra. Jeżeli organizacja
pozarządowa wspiera np. niepełnosprawnych, to wspierający człowiek tworzy taką
organizację. Jeżeli ludzie nam ufają, to chcą nam pomóc w różnych działaniach. Za
indywidualnymi darczyńcami przychodzi biznes – widzi inwestycję w społeczeństwie.
To wszystko dzieje się dzięki relacjom (utrzymywanie relacji z ludźmi, bycie
wiarygodnym, uszczęśliwianie).
• Fundraiser jest inspiratorem. Najważniejsze dla niego jest utożsamianie się
z organizacją pozarządową oraz poczucie wspólnej misji.
• Człowieka nie da się zmusić do przekazania pieniędzy (nie można go nieustannie
przekonywać). Trzeba sprawić, aby to człowiek chciał wesprzeć naszą organizację,
należy go zainspirować.
• 6 zasad relacyjnego fundraisingu: poproś (jeżeli nie poprosimy o pomoc to jej nie
otrzymamy; jeżeli nie poprosimy o wpłatę, to jej nie otrzymamy), praktykuj
wzajemność i dziękuj (Bardzo wiele organizacji pozarządowych nie dziękuje za
darowizny – należy się tego wystrzegać! Ludzie muszą wiedzieć, dlaczego wpłacają
pieniądze), ludzie dają ludziom (ludzie wpłacą pieniądze ze względu na osobę
proszącą oraz ze względu na historię człowieka, o którym opowiemy), zapraszaj do
działania (darczyńca musi mieć poczucie sprawczości; musi mieć poczucie, że robi coś
więcej niż tylko przelew), testuj – próbuj – szukaj (wszystko można przetestować, nie
należy się bać czy zniechęcać od samego początku; nie działa – spróbuj ponownie;
wolność (wolność, która dotyczy obu stron; jako fundraiserzy trzeba wiedzieć, iż ktoś
może powiedzieć „nie”; będzie nam łatwiej, kiedy uwzględnimy właśnie tę wolność).
• Sposoby działania w czasach kryzysu – nie daj się! (zadbaj o siebie i zespół; zadbaj
o komunikację; zadbaj o fundraisng i relacje; ucz się!).
• „W fundraisingu najważniejsi są ludzie – to oni zmieniają świat!

Share This