Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym ” Moja mała ojczyzna – Poznański fyrtel w obiektywie”

Konkurs realizowany jest w ramach projektu ” W kręgu polskości” Celem konkursu jest ukazanie walorów swojego regionu oraz propagowanie nieodkrytych miejsc w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Poznania oraz regionu wielkopolski.

Terminarz

• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 14 – 10.10.2021 r.

• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 10 – 17.10.2021 r.

• ogłoszenie wyników – 25.10.2021 r.

Szczegóły:

Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

  1. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@projektpoznan.pl z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Moja mała Ojczyzna”.
  2.  Prace należy wysłać z podpisanym Załącznikiem nr 1.
  3. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł-zdjęcia.
  4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.

Więcej informacji – REGULAMIN KONKURSUzałączniki