Konkurs “Szlakiem Powstańców Wielkopolskich”

14 wrz 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym ” Szlakiem Powstańców Wielkopolskich”

Celem konkursu jest ukazanie historii Powstania Wielkopolskiego, związanych z Powstaniem
bohaterów i miejsc w wybranej formie.

• przyjmowanie prac do konkursu: 13.01.2022 r. – 15.02.2022 r.

• powołanie jury i ocena zgłoszonych prac: 15.02.2022 r. – 01.03.2022 r.

• wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac –  odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora.

Szczegóły:

Fotografie/materiały wideo powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

  1. Utwory należy przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@projektpoznan.pl z dopiskiem KONKURS „SZLAKIEM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH”.
  2.  Utwory należy wysłać z podpisanym Załącznikiem nr 1.
  3. Nadesłane Utwory należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł.
  4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
  5. Zgłoszony film nie może trwać dłużej niż 300 sekund (5 minut). Może być wykonany w dowolnej technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego w formacie Quicktime, AVI lub MPEG, w rozdzielczości Full HD: 1920×1080. Głośność dźwięku w filmie nie może przekraczać 90 decybeli. Ilość klatek na sekundę (FPS) musi mieścić się w przedziale 23,98-25 klatek na sekundę.
  6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
  7. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Utworach nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.
  8. Grafiki i materiały video wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

Więcej informacji – REGULAMIN KONKURSUzałączniki

Share This