Postawmy na młodzież

Wspieramy aktywność publiczną młodych Wielkopolan
Masz inicjatywę i chcesz zrobić coś wartościowego? Powiedz nam o tym i zdobądź środki finansowe na realizację pomysłu!
“Postawmy na młodzież” to projekt, którego
celem jest wsparcie finansowe dla inicjatyw
wielkopolskiej młodzieży na rzecz życia publicznego.
Środki przeznaczamy na aktywizację młodych
Wielkopolan przez organizacje młodzieżowe
przy jednostkach samorządu terytorialnego,
samorządów uczniowskich, studenckich
czy doktoranckich, a także organizacji
studenckich i doktoranckich.
Na te oraz inne
przedsięwzięcia
możesz otrzymać
grant.
1.
Podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji członków młodzieżowych rad celem poznania struktury, zadań i obowiązków różnych instytucji publicznych
4.
Współpraca kilku młodzieżowych rad celem wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów
9.
Zawody sportowe
12.
Współpraca z samorządami uczniowskimi
2.
Podnoszenie znajomości podstawowych przepisów prawa lokalnego, sposobów finansowania inicjatyw oraz zakresu obowiązków poszczególnych urzędników (szkolenia stacjonarne, e-learning, obozy szkoleniowe, wspólne warsztaty dla członków ze starej i nowej kadencji)
5.
Organizowanie i angażowanie się w akcje charytatywne
10.
Wydarzenia kulturalne
13.
Organizowanie konferencji poświęconych lokalnym problemom młodzieży
3.
Podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji koordynatorów młodzieżowych rad
6.
Wolontariat
7.
Flashmoby
8.
Konkursy
11.
Plebiscyty
14.
promocja rad w mediach społecznościowych
15.
współpraca międzynarodowa z radami młodzieżowymi z innych krajów celem wymiany doświadczeń
1.
Podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji członków młodzieżowych rad celem poznania struktury, zadań i obowiązków różnych instytucji publicznych
2.
Podnoszenie znajomości podstawowych przepisów prawa lokalnego, sposobów finansowania inicjatyw oraz zakresu obowiązków poszczególnych urzędników (szkolenia stacjonarne, e-learning, obozy szkoleniowe, wspólne warsztaty dla członków ze starej i nowej kadencji)
3.
Podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji koordynatorów młodzieżowych rad
4.
Współpraca kilku młodzieżowych rad celem wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów
5.
Organizowanie i angażowanie się w akcje charytatywne
6.
Wolontariat
7.
Flashmoby
8.
Konkursy
9.
Zawody sportowe
10.
Wydarzenia kulturalne
11.
Plebiscyty
12.
Współpraca z samorządami uczniowskimi
13.
Organizowanie konferencji poświęconych lokalnym problemom młodzieży
14.
promocja rad w mediach społecznościowych
15.
współpraca międzynarodowa z radami młodzieżowymi z innych krajów celem wymiany doświadczeń
Wnioski o granty można składać w dwóch różnych ścieżkach.
W ramach realizacji Ścieżki 1 – “Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych” wnioski mogą składać:
 • jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego, które zobowiążą się do powołania i aktywizacji rady młodzieżowej,
 • jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego, w których działają rady młodzieżowe, które będą Realizatorami przedsięwzięcia grantowego.
W ramach realizacji Ścieżki 2 – “Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich” wnioski mogą składać:
 • szkoły ponadpodstawowe,
 • organy prowadzące szkół ponadpodstawowych,
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327),
 • podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), których statuty zawierają postanowienia wskazujące, iż prowadzą działania skierowane do młodzieży.
Sprawdź w regulaminie, jakie przedsięwzięcia mogą otrzymać grant w ramach konkretnej ścieżki.

Swoją inicjatywę musisz zrealizować do 31 grudnia 2023 roku.

“Postawmy na młodzież” to projekt, którego celem jest wsparcie finansowe dla inicjatyw wielkopolskiej młodzieży na rzecz życia publicznego. Wnioski o granty można składać w dwóch różnych ścieżkach. W ramach realizacji Ścieżki 1 – Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego, które zobowiążą się do powołania i aktywizacji rady młodzieżowej,
 • jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego, w których działają rady młodzieżowe, które będą Realizatorami przedsięwzięcia grantowego.

W ramach realizacji Ścieżki 2 – Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich mogą składać:

 • szkoły ponadpodstawowe,
 • organy prowadzące szkół ponadpodstawowych,
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327),
 • podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), których statuty zawierają postanowienia wskazujące, iż prowadzą działania skierowane do młodzieży.

Zapoznaj się z regulaminem a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy.

* – Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Pliki do pobrania:
Ikona kalendarza

Administratorem Danych Osobowych podanych w formularzu jest Stowarzyszenie Projekt Poznań z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 14, 61-730 Poznań, numer w rejestrze KRS: 0000713763, numer NIP: 9721283197. Zasady przetwarzania i zabezpieczenia Państwa danych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.


Skontaktuj się z nami

603 052 976

info@postawmynamlodziez.pl lub biuro@projektpoznan.pl