W Poznaniu powstała 1. publiczna promenada w Polsce

12 cze 2022

Pierwsza publiczna promenada w Polsce powstała w Poznaniu i jest to al. Marcinkowskiego.

Pierwsza publiczna promenada w Polsce została nazwa na cześć Karola Marcinkowskiego. Niewątpliwie wybitna postać naszego miasta. Lekarz, społecznik i jeden z inicjatorów budowy hotelu Bazar.

https://poznan.fandom.com/

Ale cofnijmy się do 1798 roku gdzie Hohenzollernowie chcieli stworzyć z Poznania drugi Berlin. Wytyczono więc plac, który miał być nowym centrum miasta z luksusową dzielnicą dookoła. Patronem tego placu został ówcześnie miłościwie panujący Fryderyk Wilhelm III.

Do takiego placu  dobudowano reprezentacyjną aleję, której również patronował Wilhelm. Wzorowano ją na Berlińskiej Under den Linden. Była niezwykle okazała, szeroka na 30 metrów długa na 643,7. Wzorem berlińskiej zasadzono tam lipy (linden), ale się nie przyjęły, w następnych lata zasadzono tam topole następnie kasztanowce ponownie próbowano z lipami.

W roku trwania Powszechnej Wystawy Krajowej (1929) przyszła niesamowicie mroźna zima, tak mroźna, że zmarzły wszystkie drzewa. Zastąpiono je prowizorycznymi brzozami i krzewami tak by nadal była najpiękniejszą ulicą miasta. Al. Marcinkowskiego do walk o Poznań najbardziej reprezentatywną ulicą naszego miasta. Bo właśnie w 1945 roku żołnierze radzieccy wycieli te drzewa a kilka miesięcy później zasadzono platany. Rewitalizacja z początku obecnego wieku zmieniła platany na dęby piramidalne.

Dziś patrzą na siebie tu Karol Marcinkowski i Golem. A co z nazwą? Do 1806 była to al. Wilhelmowska następnie zmieniono na ul. Napoleońską. W 1815 roku przywrócono wcześniejszą nazwę. Z biegiem lat aleja zmieniła się w ulicę, a od 29 sierpnia 1919 roku nazywa się al. Marcinkowskiego.

Źródło: https://poznan.fandom.com/wiki/Aleje_Karola_Marcinkowskiego?fbclid=IwAR0axhCU1hKPx56hM8YXk7-RVFgh9di8JEGOpaJ8MQbz5zPZPJGfQV0kaJI

Zachęcamy do śledzenia naszych działań na FacebookuInstagramie!

Autor tekstu

Filip Łuczak

Share This