Wielkopolska transformacja energetyczna

21 sie 2022

Wielkopolska jest w porównaniu z resztą kraju ambitna i strategicznie zaawansowana w swoich planach transformacji energetycznej. Siła ekonomiczna województwa, znaczna dywersyfikacja gospodarki i jej i szybki rozwój umożliwiają przeprowadzenie szybkiej transformacji energetycznej i dekarbonizacji. Województwo chce do 2030 roku odejść od węgla w energetyce i ciepłownictwie, a w 2040 roku chce osiągnąć neutralność klimatyczną. W transporcie, budownictwie i innych obszarach emisja CO2 do 2030 roku ma się zmniejszyć o 90-95 proc., a do 2040 roku ma ona zostać wyeliminowana całkowicie.

Odejście od węgla ma tu zostać zrealizowane już do 2030 roku, podczas gdy reszta Polski osiągnie ten cel dopiero w 2049 roku, jak wynika z polskiej strategii klimatycznej nazywanej w skrócie PEP2040.

Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, w rozmowie z mediami zaznaczył, że postęp technologiczny umożliwia szybki proces dekarbonizacji Wielkopolski. Jego zdaniem proces transformacyjny powinien był zostać rozpoczęty wiele lat temu. Wtedy byłoby to łatwiej przeprowadzić i skutki społeczno-ekonomiczne nie byłyby tak bolesne.

W ramach wsparcia finansowego z ramienia Unii Europejskiej Wielkopolska, Śląsk i Dolny Śląsk będą mogły liczyć na dodatkowe środki finansowe, które mają pomóc regionom  udźwignąć koszty transformacji energetycznej.

Wielkopolska Wschodnia, gdzie wydobywany jest węgiel i gdzie skutki transformacji energetycznej będą najbardziej dotkliwe, nie chce rozstawać się z branżą energetyczną. Zamiast wysokoemisyjnych elektrowni i kopalni węglowych nadal ma tu być produkowana energia, tyle że w formie bezemisyjnej. Wielkopolska Wschodnia stara się aktywnie o rozbudowę branży OZE na swoim terenie. Firma energetyczna ZE PAK, która jest najważniejszym aktorem branży energetycznej w regionie, planuje także nisko – i bezemisyjną produkcję energii jądrowej w okolicach Konina. Koncern angażuje się wraz z firmą Synthos Green Energy w powstanie małych elektrowni atomowych, nazywanych SMR (Small Modular Reactor). Taka elektrownia SRM ma powstać na terenie Pątnowa, gdzie obecnie wytwarzana jest energia z węgla brunatnego. Poza tym ZE PAK buduje budowę elektrowni gazowej w Turku.

Jej emisyjność jest czterokrotnie mniejsza niż w elektrowni węglowej, co jest bardzo ważne. Powiat turecki to również najlepiej rozwinięty region pod względem OZE – podkreślał prezes ZE PAK Piotr Woźny w  rozmowach z mediami w marcu tego roku.

Regiony związane z branżą węglową w Wielkopolsce Wschodniej chcą także kontynuować  współpracę z przemysłem. Chodzi tu o e-mobilność i wodór.

Wielkopolska Wschodnia jest częścią tzn. Platformy Wodorowej, która zorganizował Marszałek Województwa Marek Woźniak w 2019 roku . – Marszałek Województwa powołał Wielkopolską Platformę Wodorową skupiającą samorządowców, biznes i ludzi nauki, których zadaniem jest wspierać i opiniować projekty z obszaru technologii wodorowych. Wielkopolska stawia na wodór jako czyste paliwo przyszłości – tłumaczy Maciej Sytek.

Jeden z efektów pracy platformy wodorowej jest zainteresowanie producentów autobusów produkcją autobusów wodorowych we Wielkopolsce Wschodniej. Szczególnie interesującym elementem inicjatywy wodorowej jest stworzenie „Szkoły Wodorowej”. Chodzi tu o współpracę z lokalnymi szkołami, w ramach której nauczyciele i uczniowie mają uzyskać szerszy dostęp do informacji o branży wodorowej.

Jednak nie wszystkie zapowiedzi ogłoszone i opublikowane przez przedstawicieli Wielkopolski Wschodniej uwzględniają realia i trudności towarzyszące transformacji energetycznej. Mimo starań nie udało się regionowi pozyskać dużych inwestorów, takich jak brytyjski Johnson Matthey. Firma ta chciała pierwotnie produkować w Koninie baterie do pojazdów elektrycznych, lecz wycofała się z tego projektu pod koniec 2021 roku.

Trudno jest także powiedzieć czy ZE PAK zdoła spełnić swoje obietnice związane z zamiarem budowy fabryki autobusów wodorowych. Sytuacja na rynku napędów wodorowych i elektrycznych nie jest łatwa. Konkurencja jest tu bardzo mocna, co utrudnia długoletnie planowanie inwestycji.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że główną rolę w transformacji regionu odgrywa firma ZE PAK. Ta strategia wydaje się ryzykowna, bo zarówno kondycja tego koncernu, jak i jego plany na przyszłość mogą się zmienić, co mogłoby wpłynąć negatywnie na rozwój Wielkopolski Wschodniej.

autorka: Aleksandra Fedorska

Share This